บ้านสมุนไพรชัยมงคล แผนการดำเนินธุรกิจ
กรุณาคลิกที่ลูกศรเพื่อชมวีดิโอ


บ้านคลอโรฟิลล์ - แผนการดำเนินธุรกิจPDFPrint
MLM (Multilevel Marketing) คือ การขยายเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อมุ่งเน้นการคืนกำไรสู่
ผู้บริโภค ผ่านแผนการตลาดที่วิเคราะห์โดยนักการตลาดมืออาชีพ ให้เราแปรรูปจากการเป็น
ผู้บริโภคธรรมดา เปลี่ยนเป็นการเป็นทั้งลูกค้า ผู้ขาย และ ผู้บริหาร ในคนเดียวกัน จึงไม่ใช่
เรื่องประหลาดอะไร ที่ ผู้ทำ 
MLM ไม่ได้ขายสินค้าเอง แต่มีรายได้เป็นแสน หรือเป็นล้านบาท
เพราะเขาได้ทำการบริหารองค์กร เขาจึงมีรายได้จากการบริหารจำนวนมาก
MLM เป็นระบบการตลาดที่ให้โอกาสในการประสบความสำเร็จแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่สำคัญว่าจะเป็นใคร และใครเข้ามาก่อนหรือใครเข้ามาที่หลัง เป็นการเปิดโอกาส
ให้คุณสามารถทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก
ธุรกิจเครือข่าย คืออะไร ?
หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่าธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มาแล้วบ้าง หลายๆคน
คงเคยโดนชวนไปฟังเกี่ยวกับธุรกิจนี้ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจจริงๆ ว่ามันคืออะไร
ธุรกิจเครือข่าย เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถได้
เป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
เงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับการทำธุรกิจทั่วๆไป เพียงเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี
และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับตนเป็น การโฆษณาแบบปากต่อปาก เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์
ใช้ตามคำบอกเล่าจากผู้แนะนำ ก็จะทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการโฆษณาและพ่อค้าคนกลาง เหมือนกับการ
ตลาดแบบเดิมๆ จากการจัดส่งสินค้ามาสู่ผู้บริโภค เมื่อเกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดงบประมาณ
ที่เป็นค่าโฆษณาได้มาก และบริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วทำการ
บอกต่อ กับผู้อื่นเป็นลำดับชั้นตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการ
ตลาดแบบเครือข่ายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได้มากถึง 
60% ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ จากระบบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคแบบใหม่ นอกเหนือจากการที่จะต้องเป็น
ผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวในระบบธุรกิจแบบเดิม โดยการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภค
ที่ใช้วิธีการแนะนำบอกต่อนี้จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าการตลาดแบบทั่วๆไป คือ ความสามารถ
ในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้แบบไม่จำกัดจำนวน
MLM ให้อะไรกับคุณ ???
♦โอกาส และความเท่าเทียมในการสร้างธุรกิจ
การไม่จำกัดรายได้
ไม่จำกัดเวลา เรากำหนดเอง
ดังนั้น MLM จึงเหมาะสำหรับทุกท่าน การสร้างธุรกิจ MLM คือการสร้างเครื่องข่าย ใครสร้าง
ได้มาก ย่อมมีรายได้มาก ไม่มีต้นทุนเพิ่ม มีแต่รายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัด
การตลาดเครือข่ายคืออะไร? คือ การทำให้สินค้ากระจายตัวสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตามแบบวิธีเดิมๆ ซึ่งเรามองเห็นและเชื่อว่าการตลาดเครือข่ายเป็นการ
สร้างเครือข่ายที่ทำให้ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าและในราคายุติธรรมได้โดยตรง
จากต้นทางคือโรงงาน การตลาดเครือข่ายเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีค่าหรือการ
เอาเปรียบจาก มือของกลุ่มพ่อค้ายักษ์ใหญ่ในระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่าระบบทุนนิยม
ไปสู่มือของผู้บริโภคเดินถนนธรรมดา และในระยะยาวเราก็เชื่ออีกว่าธุรกิจลักษณะนี้จะ
ก่อให้เกิดสินทรัพย์ในระยะยาวที่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ
นี้ได้อีก เป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียว หรืออาจจะพูดอีกอย่างได้ว่า การตลาดเครือข่ายก็คือ
ผู้ผลิตสินค้ากับผู้ผลิตสินค้าในสินค้าต่างชนิดกัน แต่นำสินค้าต่างชนิดกันมาขายในสถานที่
เดียวกัน รวมถึงมีวิธีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูลสินค้าตลอดจนผลตอบแทนต่างๆที่ตัว ผู้ผลิต
ขึ้นมาด้วยความจริงใจและยุติธรรม
นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลว่า การเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนั้นนับว่าง่ายแสนง่าย เมื่อ
เทียบกับผลประโยชน์และกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ทุกคนสามารถเข้าไปหยิบได้ แต่ก็เป็น
คนส่วนน้อยที่พยายามจะทำความเข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องยากจะเข้าใจได้ ถูกต้องเพราะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง อาจพูดได้ว่าเป็นเรื่องของทัศนคติ และความเชื่อ เราเชื่อว่าธุรกิจเครือข่าย
จะดำเนินไปในทิศทางใดนะหรือ 
ก็อย่างที่เคยพูด กับหลายๆคนว่า หากคุณไม่เป็นคนไป
ชักชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หลานชาย หลานสาว หรือ เพื่อนสนิท และเพื่อนร่วม
งานของคุณเข้าสู่ธุรกิจนี้ คนอื่นๆ ก็ต้องเข้าไปชักชวนพวกเขาแทน ธุรกิจนี้จึงเติบโตขึ้น
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่ต้องสงสัย และสิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงความเติบโตและอนาคตที่ยั่งยืน
มีปัจจัยอย่างน้อย 
ประการที่เป็นกำลัง สำคัญผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากคน
เดินดินหรือผู้บริโภคธรรมดาๆก็คือ
ปัจจัยแรก คือ อิทธิพลของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนี้
จากปัจจัยสองข้อนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ กำลังจะเกิดขึ้น
หากนักธุรกิจ มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเครือข่ายไม่ยอมปรับตัวให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง ธุรกิจของพวกเขาก็อาจต้องจบลงอย่างไดโนเสาร์ในอดีตก็อาจเป็นไปได้
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่นักการตลาดเครือข่าย ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและ
ยกระดับการทำงาน พร้อมๆกับปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเข้าหาผู้บริโภค หรือผู้มุ่งหวัง
ไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังก็เป็นได้ เพราะเหตุที่ว่า 
อดีตไม่อาจเทียบ
กับอนาคต
"
กระแสของธุรกิจ-MLM-หรือธุรกิจเครือข่าย ด้วยปัจจัยการแข่งขัน ย่อมต้องมีการใช้
กลยุทธ์ ในการหาโอกาสผลักดันสินค้าให้กับผู้ใช้-โดยจ่ายค่าโฆษณาน้อยที่สุดจึงไม่มี
อะไรทำได้ไปกว่าการนำแผนการตลาดแบบเครือข่าย-
MLM-มาใช้ จึงเป็นอาชีพที่
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิเสธความร่ำรวย ความยากจนไม่ได้เป็นพันธุกรรมหรือเป็น
กรรมพันธุ์ หากเราเกิดมาต้องการใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดมาอย่างมีคุณค่าหรือจะ
ทำงานที่ยาก และลำบากก็น่าจะทำงานที่ยากลำบากอย่างสร้างสรรค์ขอเชิญท่านหัน
หน้ามาอย่าง ร่าเริงกับธุรกิจเครือข่าย
MLM เพื่ออิสรภาพทางการเงินและการใช้ชีวิต
อย่างเสรี
วันนี้ธุรกิจที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำให้ฝันของตนเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้ว เราเรียกว่า ธุรกิจเครือข่าย
คลิปแนะขุมทรัพย์
แผนการดำเนินธุรกิจ
1.รับผลประโยชน์รายวัน
2.รับประโยชน์สูงสุด 15 คู่/วัน (วันละ 15,000 บาท/รหัส)
3.นับองค์กรทุกสาย ทั้งแนวกว้างและแนวลึกไม่จำกัดชั้น
4.ธุรกิจตกทอดเป็นมรดก
5.นับผลประโยชน์ต่อเนื่องในสายงานเดิมในปีถัดไป
6.สามารถมีรายได้ถึง ทาง
7.ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก
8.สะสมยอดไว้ได้ตลอดแม้คุณสมบัติส่วนตัวไม่ครบ
9.เพียงสมัครสมาชิกก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที
10.ไม่ต้องรักษายอดขายส่วนตัว และยอดกลุ่ม
เริ่มทำธุรกิจ ???
1.สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย 195 บาท คุณจะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาทุน พร้อมคู่มือ
การดำเนินธุรกิจบัตรสมาชิก และสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ทันที
2.ซื้อสินค้าปิดยอดส่วนตัว หรือปิดรหัสตัวเอง รหัสละ ขวด
3.ทำยอดด้านซ้าย-ขวา ให้ครบตามที่กำหนด (ดังตัวอย่างภาพด้านล่างค่ะ)